Ympäristöasioiden huomioiminen ja ympäristönsuojelu ovat yritykselle tärkeä osa jokapäiväistä toimintaa.

Kokemäenjoki


Ympäristöasioita pintakäsittelylaitoksissa vie eteenpäin tiukka, koko EU-aluetta koskeva lainsäädäntö. Tämän rinnalla Kromatekilla on myös lainsäädännön mukainen ympäristöjärjestelmä. Tämä täydentää olemassa olevia ja tulevia määräyksiä. Järjestelmä edellyttää yritykseltä jatkuvaa ympäristönsuojelutason ja ympäristöjärjestelmän päivittämistä.

Oy Kromatek Ab on tehnyt lain vaatiman turvallisuusselvityksen TUKES:lle. Turvallisuusselvitys toteutettiin Tampereen teknisen korkeakoulun turvatekniikkaan suuntautuneen opintolinjan diplomityönä, lisäksi valmisteluun osallistui myös palo- ja pelastusviranomainen sekä työsuojelupiiri. Turvallisuusselvitys on laaja-alainen asiakirja joka sisältää erilaisten vaaratilanteiden tunnistamista ja arviointia.

Meille ympäristön ja henkilöstön hyvinvointi on tärkeä asia. Koulutamme, opastamme ja kannustamme henkilöstöämme toimimaan siten, että ympäristön, terveyden ja turvallisuuden näkökohdat otetaan huomioon. Yrityksen ympäristöpolitiikan mukaan toiminnan vaikutuksia ympäristöön, terveyteen ja turvallisuuteen arvioidaan jatkuvasti. Olemme kehittäneet prosessimme BAT:n turvallisuustekniikan vaatimusten mukaisiksi, vähemmän energiaa ja vettä kuluttaviksi.